रामचन्द्रले तनहुँमा चुनाव त हैन, बास समेत पाउँदैनन् ||

रामचन्द्रले तनहुँमा चुनाव त हैन, बास समेत पाउँदैनन् ||