सम्पर्कमा रहनुहोस्

सम्पर्क नम्बर

इमेल

info@votejoshi.com

ठेगाना

वार्ड नं २ , बालमन्दिर लाईन, बालमन्दिरको गेट अगाडी  दमौली  बजार ,
तनहुँ जिल्ला , गण्डकी प्रदेश ३३९००