के तपाई अब आउने चुनाब मा मेरो स्वयंसेवक बन्न चाहनु हुन्छ ? चाहानु हुन्छ भने तल को फर्म भर्नु होला ।